نمایشگاه بدون مرکز

اطلاعات

به اشتراک‌گذاری

نام هنرمندان : هامون بادپر ، مهدی پرستار ، صمد توانا ، امین رستمی زاده ، محمد زحمتکش ، سلیمان ساسون ، محمد سمیعی ، هادی ضیاالدینی ، محمد فاسونکی ، امید مشکسار ، احمد نصراللهی ، محمدعلی نیکورای

با همکاری گالری های : امروز ، اُ ، طراحان آزاد ، هور .

آثار

برای استعلام آثار موجود با ما تماس بگیرید

پروفایل هنرمند

محتوای مرتبط

نمایشگاه‌های مرتبط