نمایشگاه بدون مرکز پروژه شماره پنج | گیلان

نمایشگاه بدون مرکز گیلان

Info

SAHRE

نمایشگاه بدون مرکز پروژه شماره پنج | گیلان

اسامی هنرمندان : زهرا امیریگانه ، سلماز بلادی نژاد ، نوژن حقدوست ، خاطره خرم خواه ، مونا دهقان زاده ، ناهید ذبیحی ، پریسا رئوفیان ، ندا صفری ، رشید غلامی پور

Works

Contact us to enquire about available works

Artist Profile

Related Content

Related Exhibitions