بدون مرکز پروژه شماره چهار شیراز | فاطمه بزرگی

رزومه

به اشتراک‌گذاری

شیراز_1360
1390 فوق لیسانس نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
1386 لیسانس نقاشی، دانشگاه سوره شیراز
1378 دیپلم گرافیک ،هنرستان الزهرا شیراز

نمایشگاه انفرادی :
1393 نمایشگاه طراحی، گالری آرته تهران
1378 نمایشگاه نقاشی ، نگارخانه وصال شیراز

نمایشگاه گروهی :
1399 نمایشگاه گروهی، بدون مرکز، شماره چهار شیراز، گالری اِو تهران
2020 نمایشگاه گروهی ایرانیان در بلژیک به انتخاب خانم الهام اعتمادی،
1398 نمایشگاه گروهی طراحی نهانان، به انتخاب فواد شریفی، گالری هان، شیراز
1398 نمایشگاه گروهی تناد، با انتخاب بهنام کامرانی، گالری ویستا، تهران
1398 نمایشگاه گروهی 100 هنرمند معاصر فارس ، نگارخانه وصال شیراز
2019 نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی استراسبورگ ، فرانسه
1398 نمایشگاه گروهی طراحی «باغ بی برگی»
1389 تا 1397 شرکت در نمایشگاه گروهی یادواره نیما مرتضوی ، نگارخانه وصال
1397 شرکت در اکسپو تهران ،چار سوی هنر، باغ موزه قصر
1397 نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «اینجا که منم» گالری وصال شیرازی
2017 نمایشگاه گروهی ، گالری Agnes Raben ، فوردن، هلند
1391 نمایشگاه طراحی حمایت از بیماران سرطانی بنیاد امید
1390 ، 1389 نمایشگاه گروهی «همه هنرمندان شهر» ،نگارخانه وصال
1389 نمایشگاه گروهی طراحی، ، خانه هنرمندان شیراز
1388 نمایشگاه گروهی طراحی ،نگارخانه خاوران شیراز
1387 نمایشگاه گروهی طراحی ، خانه هنرمندان شیراز
1386 نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی ، خانه هنرمندان شیراز

کارها

برای استعلام کارهای موجود با ما تماس بگیرید

نمایشگاه‌های گالری

محتوای مرتبط

محصولات هنری مرتبط