درباره اِو

اِو خانه است.

ایده ی برپایی گالری اِو از یک دغدغه ی مهم برای ما شکل گرفت:
مکانی برای ارائه و معرفی کسانی که در جایی غیر ازتهران، در هرجای ایران، با جدیت و در سکوت کار می کنند ، نیست!
ما در اِو می خواهیم یک خانه باشیم، جایی برای آرامش و امیدواری، برای تمام هنرمندان ایران.
آثار خود را برای ما ارسال کنید.